Motvirker ensomhet og skaper trygghet i nærmiljøet

For alle som trenger en å snakke med eller vil gi
en annen en god samtale på telefon.

Motvirker ensomhet og skaper trygghet i nærmiljøet

For alle som trenger en å snakke med eller vil gi
en annen en god samtale på telefon.

Registrer deg som TelefonVenn via nærmeste Frivilligsentral

Få tildelt 1-3 personer som
ønsker en TelefonVenn

Ring personene du har fått
tildelt 1-2 ganger i uken

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan være TelefonVenn?

keyboard_arrow_down

Alle over 18 år som melder seg til tjeneste ved en lokal Frivilligsentral eller Nærmiljøsenter og som bekrefter en taushetserklæring som frivillig.

Hvordan foregår samtalene?

keyboard_arrow_down

En TelefonVenn bruker sin egen telefon og ringer 1-3 personer som ønsker en telefonsamtale 1-2 ganger i uka.
Samtalen kan vare 5-20 minutter og foregår på en tid begge er enige om. Ressurser for TelefonVenn finnes her.

Koster det noe?

keyboard_arrow_down

TelefonVenn.no – der du bor er en kostnadsfri tjeneste og skal ikke involvere penger eller avtale om tjenester som det betales for. Frivilligsentralen sikrer at dette følges.

Hva kan vi snakke om?

keyboard_arrow_down

Samtalen skal primært være om dagligdagse ting og ha fokus på det gode, det positive og det friske. En TelefonVenn er ingen terapeut, sjelesørger eller hjelper utover å være god å snakke med. En TelefonVenn har fokus på å lytte, bekrefte og henvise til andre instanser ved behov for mer enn en god samtale.

Hvem står bak TelefonVenn.no – der du bor?

keyboard_arrow_down

TelefonVenn.no – der du bor er etablert av organisasjonen Der du bor – Telemark som prosjekteier.
Primære samarbeidspartnere er Norges Frivilligsentraler og Frivilligsentralene i Vestfold og Telemark.
Alle godkjente Frivilligsentraler i Norge kan bruke TelefonVenn.
Agens har bidratt med design og utvikling av nettsiden.

Referanser

«Nå trenger vi hverandre mer enn noen gang. Som filosof vet jeg at tankens og ordenes kraft er viktige. Nå skal vi være hos hverandre med tanker og ord. Derfor er TelefonVenn.no – der du bor
et så fint initiativ»

Henrik Syse

filosof, forsker og foredragsholder

«Vi er sårbare og avhengig av hverandre. Jeg bor alene.
Å snakke med andre nå roer meg litt. Ta kontakt. Det frivillige nettverk står klar til å være venner nå»

Kirsten Koht

aktiv pensjonist og mamma