Prosjektet

TelefonVenn.no – der du bor er etablert av organisasjonen Der du bor – Telemark som prosjekteier.

Primære samarbeidspartnere er
Norges Frivilligsentraler og
Frivilligsentralene i Vestfold og Telemark.

Norges Frivilligsentraler (NFS)
anbefaler TelefonVenn.no - der du bor
som verktøy i sitt prosjekt som en del av
"Leve Hele Livet"

Frivilligsentralene i Vestfold og Telemark
har partnerskapsavtale med
Vestfold og Telemark Fylkeskommune
som støtter TelefonVenn.no - der du bor i 2021 - 2025

Helsedirektoratet støtter TelefonVenn.no - der du bor
som en del av sine tiltak for å redusere ensomhet blant eldre.

Alle godkjente Frivilligsentraler i Norge kan bruke TelefonVenn.no – der du bor.

Agens har bidratt med design og utvikling av nettsiden.
Plusskon har bidratt i prosjektutviklingen

Prosjektleder: Gisle Lunde
gisle@derdubor.org

Verdigrunnlag

TelefonVenn.no – der du bor er en livssynsåpen og inkluderende tjeneste der man har respekt for den andres tro og livssyn. Der livssyn er sammenfallende, er det bra å bekrefte det den andre sier og tror.

Å være en
TelefonVenn

  • Finn din lokale Frivilligsentral nedenfor. Alternativt kan du be om hjelp til registrering fra telefonvenn@derdubor.org.
  • Du bekrefter en taushetserklæring ved registrering.
  • Når det er bekreftet får du 1-3 navn med telefonnummer som du ringer til 1-2 ganger i uka.
  • I første samtalen sier du navnet ditt og oppgir ditt telefonnummer og adresse så den andre føler seg trygg på deg. Du sier du er TelefonVenn fra Frivilligsentralen (Nærmiljøsenteret) og spør om du skal ringe 1 eller 2 ganger i uka. Dere avtaler tid som passer begge.
  • En gang i semesteret får du en oppfølging fra Frivilligsentralen der du kan gi tilbakemeldinger, men ikke referere samtalene.
  • Når du vil avslutte som TelefonVenn, gir du først beskjed til Frivilligsentralen og blir enig med koordinator om du selv eller Frivilligsentralen skal gi beskjed til den du har vært TelefonVenn med.
  • Når en TelefonVenn slutter, vil alltid Frivilligsentralen følge opp begge parter med en samtale.

Å ha en
TelefonVenn

  • Kontakt din lokale Frivilligsentral som har TelefonVenn.
  • Frivilligsentralen gir ditt navn og telefonnummer til en TelefonVenn som ringer deg for å avtale når og hvor ofte du vil ha en samtale.
  • Når du ikke lenger vil ha telefonsamtaler, sier du ifra til TelefonVennen eller til din lokale Frivilligsentral.