Hvordan være en TelefonVenn?

Du bruker din egen telefon og ringer 1-3 personer som ønsker en telefonsamtale 1-2 ganger i uka.

Samtalen kan vare 5-20 minutter og foregår på en tid begge er enige om. Samtalen skal primært være om dagligdagse ting og ha fokus på det gode, det positive og det friske. Du som TelefonVenn er ingen terapeut, sjelesørger eller hjelper utover å være god å snakke med. Du har fokus på å lytte, bekrefte og vise interesse. Ved behov for mer enn en god samtale, kan du henvise til andre hjelpetelefoner e.l.

TelefonVenn.no – der du bor er en livssynsåpen og inkluderende tjeneste der man har respekt for den andres tro og livssyn. Der livssyn er sammenfallende, er det bra å bekrefte det den andre sier og tror.

God telefonskikk

Si alltid navnet ditt når du ringer.
Spør om det passer å snakke, også når det er avtalt.
Snakk tydelig så den andre slipper å spørre om igjen.
Still åpne spørsmål som fører samtalen videre.
Lytt mer enn du snakker.
Avslutt samtalen på en hyggelig måte og avtal gjerne neste samtale.
Takk alltid for praten, så den andre føler seg verdsatt.

Hva forventer vi skal skje i løpet av samtalene?

Hovedpoenget er å forsøke å bidra til mindre ensomhet. Mennesker blir mindre ensomme når vi møtes som mennesker. Nå er utfordringen at vi skal gjøre det over telefonen. Vi håper at du og den du ringer har det hyggelig sammen. Kanskje finner dere ut at dere har felles interesser, kanskje diskuterer dere noe, kanskje forteller dere hverandre om livene deres, hvordan dere blir påvirket av situasjonen, eller forteller hverandre om det dere ser utenfor vinduet. Vær gjerne litt nysgjerrig. Folk liker ofte å prate om seg selv, særlig når du har fortalt litt om deg selv, slik at de andre blir trygg på deg.

Hvor ofte og hvor lenge dere snakker sammen kommer an på både deg, den du ringer til - og dagsformen til dere begge. En kort samtale kan også være fint.

Det er også veldig fint dersom du gir tilbakemelding til din lokale frivilligsentral dersom det er noe du bekymrer deg over. Kanskje oppdager du at den du prater med ikke spiser nok, ikke har det helt bra? Da er det bra å sette vedkommende i kontakt med andre som kan være til hjelp.

Noen ganger kan den du snakker med fortelle eller ta opp ting som de opplever er vanskelig. Der det oppstår situasjoner hvor personen du snakker med har behov for ytterligere samtale, kan du gi telefonnummer til  andre tjenester som Kirkens SOS, Mental Helse, Ungprat eller lignende. Opplever du vanskelige situasjoner, kan du kontakte din lokale frivilligsentral så de kan følge opp videre.

For for å stimulere til gode samtaler deler vi 10 gode råd til hva man kan tenke på.

10 råd for gode samtaler

Ved spørsmål eller om du trenger veiledning ta kontakt med din lokale Frivilligsentral

Hvordan kommer du i gang med den første samtalen?

For å sette deg litt i gang har vi laget en samtalemal som du kan få fra din lokale Frivilligsentral.
Du trenger ikke følge denne malen, dette er kun ment som en hjelp for deg som ny TelefonVenn.

Aktiv lytting er en teknikk som hjelper med å skape relasjoner mellom mennesker.
Dette er en fin nettside som forteller mer om Aktiv Lytting.

Retningslinjer for TelefonVenn.no – der du bor

Frivilligsentralene finner mer informasjon i Idebanken på InVi

Personvern

Når du registrerer deg, får du info om dette fra frivilligsentralen som sikrer deg mot misbruk.
Se eksempel på personvernerklæring her

Taushetserklæring

Når du registreres som frivillig, bekrefter du denne som du får fra frivilligsentralen.
Se taushetserklæringen her

Politiattest

Alle Frivilligsentraler følger retningslinjer og god praksis for politiattest.
Det får du vite mer om når du har registrert deg og blir godkjent TelefonVenn hos din lokale Frivilligsentral.

Grafiske elementer

Godkjente Frivilligsentraler som bruker TelefonVenn.no – der du bor kan laste ned grafiske elementer og annonser her.

Last ned logo herLast ned bilde til nettside herLast ned ikon her